HVORFOR tage dine børn med ud i naturen?

2020-03-28

"Hvis vi skal redde miljøet, må vi begynde med at redde en truet art: Barnet i naturen"

- Richard Louv

Som det siges i dette citat: Børn i naturen er en truet art - børn kommer mindre ud i naturen i dag, end de gjorde før i tiden. Og det er ærgerligt af flere grunde.

Sundhedsperspektivet:

Naturen lægger op til bevægelse, og børn bevæger sig automatisk mere, når de placeres i naturen. Naturen giver desuden alverdens sanseindtryk - både i form af smukke og finurlige ting at kigge på, men også med lugte- og følesansen. Derudover er naturen et godt sted af udfolde sig motorisk på grund af de mange naturlige "forhindringer" såsom vekslende underlag, klatretræer, bakker, grøfter, små tætte skovstier osv.

En af de helt store grunde til at være mere ude i naturen med sine børn, er altså for at skabe mere bevægelse, og bevægelse er jo veldokumenteret et sundhedsfremmende middel - ikke mindst for børn. Børn der bevæger sig, får nemlig en sundere krop, en bedre motorik, større koncentration og en højere selvtillid.

Grundene til at bevægelsen skal foregå ude i naturen er ligeledes mange. Forskning har vist at udendørs aktiviteter øger børns koncentration og indlæringsevne samt stimulerer deres fantasi. Forskning har yderligere vist, at naturen øger børns (og generelt menneskers) kreativitet og generelle trivsel. Det kan skyldes flere ting, og er i sig selv super spændende.

Hvis du selv ønsker at læse mere om fordelene ved at bevæge sig og at opholde sig i naturen vil vi anbefale følgende, som også har været kilder til ovenstående:

Naturen på Recept - Din mentale sundhed er lige udenfor af Peter Qvortrup Geisling

Gå-Bogen - gå, så går det nok af Bente Klarlund

En rapport udarbejdet af Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Nordeafonden: Bevægelse i Naturen - inspirationshæfte om børn, bevægelse, natur og udeliv (i denne gennemgås spændende undersøgelser i norden omkring børn og natur)

Miljøperspektivet:

Men det er ikke kun for sundheden, at flere børn skal ud i naturen. Det er også for miljøet - netop som citatet siger det. Hvis vi skal redde miljøet, må vi få børnene tilbage ud i naturen igen. Man skal nemlig værdsætte noget, før at man får lyst til at passe på det. Og det er sjældent man virkelig værdsætter noget, hvis ikke man har kendskab og/eller gode oplevelser med det. DERFOR skal flere børn ud og have både gode oplevelser og mere kendskab til naturen, så de kan vokse op med et større tilhørsforhold, forståelse og taknemmelighed for naturen. 

Men vi har oplevet, at netop kendskabet til den danske natur, kan halte lidt. 

Vi oplever igen og igen, at små børn kan kende giraffer, løver, elefanter, slanger og andre eksotiske dyr i en ret tidlig alder - Og det er helt fantastisk - det elsker vi! Men vi oplever samtidigt, at mange ikke aner hvad en bæver, grævling, odder, løbebille, kålsommerfugl eller en kronhjort er. 

Vi har også gentagende gange mødt jævnaldrende, der ikke aner, at der eksisterer bævere i Danmark og ikke kan kende forskel på en kronhjort og et rådyr. Vi har derfor en personlig oplevelse af, at der er "plads til forbedring" på dette område. 

Der er så meget spændende natur lige her i Danmark, som er værd at vide noget om, værd at tage på eventyr i og værd at passe på.

Vi ønsker derfor at skabe større opmærksomhed på den danske natur og hjælpe folk til at finde interesse i vore egen natur og ikke kun savannen i Afrika eller regnskoven på Borneo.Man behøver ikke at rejse om på den anden side af jorden for at få store naturoplevelser. Hvis man sætter sig lidt ind i vores egen natur, kan man få en masse gode naturoplevelser indenfor vores egne grænser.

Vi ønsker ikke at løfte pegefingre over noget som helst. For man kan ikke nå det hele, og vi kan ikke alle have samme prioriteter eller værdier. 
Men vi ønsker at inspirere alle, der ØNSKER inspiration, og i denne omgang særligt familierne, til at komme mere ud i den danske natur. Vi vil gerne hjælpe med at skabe sjove og lærerige naturoplevelser for hele familien.

Vores univers er tænkt som en inspiration til at gøre det nemmere og sjovere for familier at få viden om og oplevelser i den danske natur. En mission, der ligger os meget på hjerte, fordi alle får noget ud af det - både børn og voksne, men i sidste ende også naturen.

Vi håber at I hermed føler jer motiverede til at tage ud i naturen. 


// Naturappen