Privatlivspolitik og handelsbetingelser 

Privatlivspolitik hos Naturappen

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Naturappen.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

1. Hvad er persondata?

Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan relateres til dig som person.
Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold,
helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.

2. Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som kunde.
Når du gennemfører et køb eller bruger vores app, bliver du bedt om at afgive en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Vi bruger disse oplysninger til at oprette din brugerprofil, oprette dine ordrer og kommunikere med dig.
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

3. Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.
I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker f.eks. i forbindelse med betaling af en faktura, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven/etc.

4. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.naturappen.dk er Naturappen, Herningvej 1, 2. 3., 8000 Aarhus C, cvr nr. 41383062

5.1. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi er dataansvarlige og håndterer alene dine data. Dine data bliver derfor ikke videregivet, medmindre det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

5.2. Videregivelse til tredjelande
Alt aktivitet foregår indenfor EØS-området, hvilket betyder, at data ikke bliver overført til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos webnode.dk, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i webnode.dks datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

6. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse naturappen.kontakt@gmail.com.


HANDELSBETINGELER ved brug af Appen

1. Information

Naturappen udbydes af firmaet Naturappen, CVR-nr. 41 38 30 62, Herningvej 1 2,3 8000 Aarhus C. Firmaet kan kontaktes pr. e-mail på naturappen.kontakt@gmail.com. I Appen gives adgang til naturbankoplader i flere niveauer samt forskellige lydfortællinger og meditationer med fokus på den danske natur. Kunden kan via abonnementsordning købe adgang til bankoplader og lydfiler i Appen.

2. Aftalegrundlag og aftaleindgåelse

Disse betingelser er gældende for alle ordrer afgivet af kunden via Appen. Ved placering af en ordre via Appen, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

3. Leveringsbetingelser og leveringstid

Levering sker til kundens smartphone hvor Appen er installeret. Bankopladerene, samt lydfilerne downloades og afspilles gennem Appen. Varen leveres straks efter købets gennemførelse, efter at man logger ud af Appen og ind igen. Delleverancer kan således ikke finde sted. Såfremt levering ikke er mulig på grund af kundens forhold, herunder manglende opfyldelse af tekniske specifikationer til modtagelse af lydfilen, bærer Naturappen ikke ansvaret herfor, og kunden skal afholde Naturappens eventuelle udgifter og/eller tab i forbindelse hermed.

4. Tilrådighedsstillelse

Naturappen forpligter sig til at stille Appen og det deri indeholdte materiale til rådighed så længe kunden har et aktivt abonnement.

5. Priser, betalingsbetingelser og afmelding

Alle priser angives i DKK inklusiv moms. Opgradering til fuld version foregår via AppStore og GooglePlay med kundens dertil tilknyttede betalings-metode. Gavekort kan anvendes. På betalingssiden vil kunden få oplyst den samlede pris, hvorefter kunden gennemfører betalingsproces-sen. Ved brug af betalingskort skal kortholderens navn, kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre udfyldes. Udfyldes de nævnte felter ikke korrekt, kan kortets gyldighed ikke verificeres, og købet vil derfor ikke kunne gennemføres. Naturappen benytter sig af SSL (Secure Socket Layer) i betalingssystemet. Afmelding af abonnement sker automatisk når den valgte periode på 3 måneder eller 1 år udløber.

6. Produktinformation

Alle oplysninger om varerne fremgår af Appen.

7. Fortrydelsesret

Det er ikke muligt for kunden at fortryde aftalen, når ordren er modtaget hos Naturappen. Annullering af en ordre kan således alene ske med Naturappens skriftlige godkendelse.

8. Reklamation og mangler (forbrugere)

Ved levering skal kunden straks eller efter kort tid undersøge det købte. Reklamation over mangler skal ske skriftligt inden rimelig tid efter kunden er blevet opmærksom på manglen. Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, hvis reklamationen er berettiget. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist. Naturappen skal hurtigst muligt efter at have fået kendskab til en mangel iværksætte tiltag for at rette manglen. Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes Naturappen, skal kunden erstatte de udgifter, Naturappen måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

9. Reklamation og mangler (erhvervsdrivende)

Ved levering skal kunden straks, og senest inden to dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest to dage efter levering. Reklamation over skjulte mangler skal ske skriftligt ved konstatering dog senest to dage efter disse er eller burde være opdaget. Den absolutte reklamationsfrist er 12 måneder fra leveringsdato. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist. I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Naturappens ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. Naturappen er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Naturappen yder ikke erstatning eller kompensation i øvrig.